Każdego dnia w różnego rodzaju laboratoriach dokonuje się setek tysięcy analiz różnych substancji. W obecnych czasach mamy do czynienia z dużą konkurencją ze strony innych laboratoriów. W jaki sposób potencjalny klient dokonuje wyboru laboratorium? Przede wszystkim bierze pod uwagę wiarygodność laboratorium, a ją można potwierdzić przez posiadanie akredytacji. W przypadku laboratoriów badawczych oraz wzorcujących podstawą do jej uzyskania jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Akredytacja laboratorium- od czego zacząć?
Norma PN–EN ISO/IEC 17025:2005 definiuje wymagania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby laboratorium otrzymało akredytacje PCA. Rozpoczynając staranie o akredytację warto ocenić poziom laboratorium pod względem wymagań zawartych w normie. Następnie sporządzić listę modyfikacji jakie muszą zostać wykonane. W trakcie opracowania tej listy warto dokładniej przyglądnąć się zagadnieniom walidacji metod badawczych, zarządzaniu jakością oraz niepewnością pomiarową. Kolejnym krokiem jest opracowanie Księgi Jakości oraz procedur badawczych i wdrożenie tych zasad. Po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego laboratorium może złożyć oficjalny wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji. (https://laboratoryjnie.pl/tag/akredytacja-laboratorium/)
Akredytacja laboratorium może być udzielona na badania, pobór próbek oraz ich interpretacje. Laboratorium samodzielnie formułuje zakres procedur na które chce uzyskać akredytacje. W tym celu musi zgłosić dowody, które potwierdzą jego kwalifikacje w zakresie procedur zgłoszonych do akredytacji, jeżeli ich nie przedstawi PCA nie udzieli mu akredytacji.

Wady i zalety akredytacji laboratorium
Zalety:

zwiększenie swojej wiarygodności w oczach potencjalnych zleceniodawców
usprawnienie działalności laboratorium
dokładne określenie kompetencji personelu
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników

Wady:

zwiększenie ilości koniecznych do uzupełnienia dokumentów
nakłady finansowe- w przypadku konieczności remontów, bądź zakupu sprzętów
czas- procedura trwa około roku