Polski rząd po raz kolejny podejmuje się regulacji w zakresie ochrony środowiska. Tym razem dotyczą one obowiązku oczyszczania ziemi, który obwarowany zostanie restrykcyjnymi wymogami i przepisami prawnymi. Konieczność dbania o stan gleby spadnie na każdego posiadacza gruntu, czyli także na przeciętnych obywateli. Będą oni musieli na bieżąco kontrolować stan swojej ziemi, a to niestety wiąże się z dużymi wydatkami pieniężnymi.

Zaniedbanie obowiązku monitorowania stanu ziemi

A co jeśli właściciel ziemi zaniedba nowy obowiązek? Wówczas będzie go czekać surowa kara w postaci obowiązku opłacenia jej oczyszczenia, czyli tak zwanej remediacji. Ceny za dokonanie takich czynności będą dużo wyższe niż przeciętne. Szacuje się, że będzie to koszt nawet do sześćdziesięciu tysięcy złotych.

Czy da się uniknąć obowiązku oczyszczania ziemi na własny koszt?

Oczywiście. Remediacja nie będzie konieczna, jeśli jeszcze przed zakupem ziemi dowiemy się co działo się na działce zanim została ona wstawiona na sprzedaż. Rząd bowiem z założenia kieruje nowe obostrzenia prawne do przedsiębiorstw z branży energetycznej, paliwowej czy innej, która generuje duże ilości zanieczyszczeń. Dlatego też warto przed zakupem działki zorientować się czy oczyszczanie ziemi nie stanie się naszym obowiązkiem. W tym celu najlepiej będzie przeprowadzić odpowiednie badania jakości powierzchni gleby w miejscu, które planujemy nabyć. Jest to dużo mniej kosztowne zadanie niż rekultywacja ex-situ na własny koszt w momencie, kiedy poprosi o nią urząd państwowy.

W kogo uderza nowa ustawa?

Chodź z założenia nowe przepisy prawne miały dotyczyć branż, których działanie może doprowadzić do zanieczyszczenia gleb, to uderza ona także w inne przemysły oraz zwykłych obywateli. Przykładem mogą być tutaj chociażby podmioty zajmujące się deweloperką. Warto jednak podkreślić, że to nie deweloperów bezpośrednio dotkną koszty przymusowego oczyszczenia ziemi, a przyszłych nabywców lokali mieszkalnych, którym zostanie podniesiony koszt zakupu każdego metra kwadratowego.

Pomoc w opracowaniu: https://promea.pl/oferta/remediacja